Skip to main content

Semakan Keputusan Kemasukan ke IKM / KKTM / KPM / UMK / GMI

Majlis Amanah Rakyat (MARA)
SEMAKAN KEPUTUSAN KEMASUKAN KE KPM / KKTM / UMK / GMI

Keputusan ke KPM boleh disemak mulai 22 April 2014, IKM / KKTM mulai 19 Mei 2014 menggunakan No. Kad Pengenalan

Link: Sistem Pengambilan UPIM Majlis Amanah Rakyat (MARA)