Skip to main content

Bank Rakyat KADS1M Debit-i Is Now Ready for Collection

Bank Rakyat:

Pengambilan KADS1M Debit-i Bank Rakyat

Pelanggan yang dihormati,

Bermula pada 30 Mac 2017, pihak Bank Rakyat akan menghantar emel secara berperingkat kepada pelajar bagi pengambilan KADS1M Debit-i.

Bagi pelajar yang telah menerima emel, pengambilan KADS1M Debit-i boleh dilakukan bermula pada 31 Mac 2017 di cawangan pilihan anda.

Hanya pelajar yang telah menerima emel sahaja dibenarkan untuk mengambil KADS1M Debit-i.

Sekian, terima kasih.
BANK RAKYAT KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1MALAYSIA
BANK RAKYAT KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1MALAYSIA
Sila bawa dokumen berikut ketika mengambil KADS1M Debit Bank Rakyat:
Pelajar berumur 18 tahun ke atas
  1. MyKad (Asal & 1 Salinan)
  2. Kad Pelajar (Asal & 1 Salinan)
Pelajar berumur bawah 18 tahun
  1. MyKad (Asal & 1 Salinan)
  2. Kad Pelajar (Asal & 1 Salinan)
  3. Surat Kebenaran dari Ibu/Bapa/Penjaga
  4. 1 Salinan MyKad Ibu/Bapa/Penjaga
  5. Sijil Kelahiran/Sijil Anak Angkat Pelajar (Asal & 1 Salinan)