Skip to main content

UPSR 2015 Date, SPM 2015 Exam Calendar & PT3 2015 Test Dates

2015 PT3, UPSR & SPM Exam Calendar / Examination Dates (Kalendar Tarikh Peperiksaan SPM 2015, PT3 & UPSR)

Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) (SPMU) Exam Date
Written: 8 - 11 June 2015 (Monday - Thursday)

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2015 Date - SK, SJKC, SJKT
Written: 8 - 10 September 2015 (Tuesday - Thursday)

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM 2015) Exam Date
Oral: 27 - 30 July 2015, 3 - 6 August 2015
Written: 9 - 21 October 2015, 26 - 27 October 2015

Tarikh Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2015 Test Dates
Ujian Bertulis Dan Lisan, Ujian Bertulis, Pelbagai Instrumen (Tugasan Bertulis / Ujian Amali / Projek / Kajian Lapangan / Kajian Kes / Persembahan / Demonstrasi, dll)
12, 13, 15 October 2015: Ujian bertulis
4 - 28 August 2015: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris Ujian Lisan (Bertutur)
11 August 2015: Bahasa Melayu Ujian Lisan (Mendengar)
12 August 2015: Bahasa Inggeris Ujian Lisan (Mendengar)
21 June - 3 July 2015: Ujian Pelbagai Instrumen Geografi
5 - 16 July 2015: Ujian Pelbagai Instrumen Sejarah

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2015 Exam Calendar
Written: 2 November - 8 December 2015

SPM 2015 Exam Calendar (Draft 1) / Jadual Waktu Peperiksaan Bertulis SPM 2015
UPSR 2015 Date, SPM 2015 Exam Calendar & PT3 2015 Test Dates
UPSR 2015 Date, SPM 2015 Exam Calendar & PT3 2015 Test Dates