Skip to main content

Borang Permohonan Guru Tabika Taska KEMAS 2014 Online

SYARAT & KELAYAKAN PEMOHON BAGI MENGIKUTI KURSUS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TABIKA/TASKA JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) MALAYSIA

 SYARAT & KELAYAKAN PEMOHON BAGI MENGIKUTI 
KURSUS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TABIKA/TASKA 
JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) MALAYSIA 
Borang Permohonan Guru Tabika Taska KEMAS 2014 Online

Download Borang Permohonan Guru Tabika Taska KEMAS 2014 Online:

Syarat & Kelayakan (Offer For KEMAS Children Early Education Certificate 2014)

Berikut adalah Syarat & Kelayakkan dan Borang Kemas SPAKK (Here are the Rules & Qualification and Kemas SPAKK Forms).
 • Warganegara : MALAYSIA 
 • Umur : 21 - 35 TAHUN PADA TARIKH TUTUP IKLAN
 • Lain-lain : Kakitangan kerajaan bertaraf TETAP, lulusan Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak layak untuk memohon jawatan ini 
 • Hanya calon yang telah menamatkan pengajian diperingkat diploma dan telah bergraduasi 
 • Borang : BORANG KEMAS SPAKK PIN. 2013 Borang juga boleh didapati di: 
 • a) Laman Web KEMAS : http://www.kemas.gov.my 
 •  b) Facebook KEMAS : http://www.facebook.com/jabatankemajuankemas
 • Maklumat Asas : KURSUS SEPENUH MASA 
 • Tempat : INSTITUT / PUSAT LATIHAN KEMAS 
 •  Tempoh Tiga (3) bulan atau tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh ]abatan 
 •  (a) DIPLOMA yang diiktiraf oleh Kerajaan (keutamaan kepada calon yang memiliki Diploma dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak); 
 •  (b) Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
 •  Borang hendaklah dihantar ke PEIABAT KEMAS NEGERI yang dipilih SEBELUM tarikh tutup permohonan. Alamat PEIABAT KEMAS NEGERI adalah seperti berikut: 
   https://www.facebook.com/notes/jabatan-kemajuan-masyarakat-kemas/direktori-jabatan-kemajuan-masyarakat-kemas-negeri/500001019960

 • Sebarang kelewatan tidak  akan dipertimbangkan permohonan


 • Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan


 • Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk temu duga


 • Calon-calon yang tidak dihubungi selepas empat (4) bulan daripada tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.


 • Surat pemberitahuan tidak akan dikeluarkan oleh jabatan.