Skip to main content

Kod Alasan Tidak Lulus Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M)KOD ALASAN TIDAK LULUS BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M) 2014:


Kod Alasan Tidak Lulus BR1M 2014
01 No. pengenalan pemohon tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
02 Nama pemohon berbeza dengan data JPN
03 No. pengenalan pemohon tidak wujud di UGAT/PDRM
04 Nama pemohon berbeza dengan data UGAT/PDRM
05 Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan isi rumah melebihi RM4,000
06 Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan melebihi RM2,000
07 Pemohon telah menerima baucar buku
08 Semakan data agensi mendapati had kemampuan pemohon memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan
09 Semakan data agensi mendapati had kemampuan suami/isteri memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan
10 Semakan data agensi mendapati had kemampuan tanggungan memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan
11 Pemohon berstatus kahwin tetapi tiada maklumat pasangan
12 Pemohon berstatus kahwin tetapi maklumat pasangan tidak lengkap
13 Maklumat tanggungan tidak lengkap
14 Pendapatan kasar bulanan isi rumah di borang melebihi RM4,000
15 Pendapatan kasar bulanan di borang melebihi RM2,000
16 Pemohon tidak melepasi kelayakan umur memohon
17 Permohonan lebih daripada satu kali
18 Pemohon wujud sebagai suami/isteri permohonan lain
19 Pemohon wujud sebagai tanggungan permohonan lain
20 Suami/Isteri telah membuat permohonan lain
21 Suami/Isteri wujud sebagai suami/isteri pemohon lain
22 Suami/isteri wujud sebagai tanggungan pemohon lain
23 Tanggungan telah membuat permohonan lain
24 Tanggungan wujud sebagai suami/isteri pemohon lain
25 Tanggungan wujud sebagai tanggungan pemohon lain
26 Percubaan memohon sebagai pasangan lebih daripada 4 kali
27 No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
28 Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data JPN
29 No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di PDRM
30 Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data PDRM
31 No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di UGAT
32 Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data UGAT
33 Maklumat pasangan perlu pengesahan
34 Maklumat tanggungan perlu pengesahan
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia