Sunday, 8 June 2014

Bahasa Melayu - Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 4, 5, 6 & Skema Jawapan

Bahasa Melayu Pemahaman - Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 6

Bahasa Melayu Penulisan - Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 6

Bahasa Melayu - Skema Jawapan Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 6

Bahasa Melayu Pemahaman - Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 5

Bahasa Melayu Penulisan - Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 5

Bahasa Melayu - Skema Jawapan Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 5

Bahasa Melayu Pemahaman - Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 4

Bahasa Melayu Penulisan - Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Tahun 4